Skály na Rabštejn patří mezi největší a nejznámější lezecké oblasti v Jeseníkách a na severní Moravě vůbec. Jsou utvořeny z amfibolické břidlice, která v místě erozivního odkryvu měkčích hornin vytváří bizarní věže. Z hlediska lezení je skála pevná a bohatě členitá a umožňuje jak stěnové lezení, tak lezení v převisech, komínech a spárách. Zdálo se mi zbytečné zdůrazňovat, že zde platí přísný zákaz lezení v mačkách, ovšem poté, co jsem na věži U buku objevil skálu čerstvě poškrábanou jedním takovým prasetem, to přece jen uvádím.

Skalní oblast Rabštejn se nachází se v jižním výběžku hřebene Hrubého Jeseníku cca 5 km jižně od sedla Skřítek, přes které prochází silnice I. třídy č. 11 z Rámařova do Šumperka.
  Přístup ze sedla Skřítek po modré turistické značce (7 km) většinou po lesní asfaltové cestě. Z Bedřichova od hájovny po červené turistické značce (4 km), Z Rudoltic po modré turistické značce na rozcestí Hvězda a pak po žluté značce na Rabštejn. Autem se dá nejblíže dojet na konec Bedřichova (nelekejte se, část silnice v obci prochází továrnou) až k ceduli ChKO Jeseníky a zákazu vjezdu. Zde je možno zaparkovat, ale občas tady bývá docela plno. Autem se dá ze Skřítku i z Bedřichova při nerespektování zákazu vjezdu dostat až k lovecké chatě na Rabštejn, ale pro ty, kdo sem chtějí jezdit ještě v příštích letech bych to nedoporučoval. Buďme rádi za to, že se na Rablu dá lézt a v omezené míře i tábořit a není třeba za každou cenu dráždit ochranáře. V Tatrách taky nezajíždíte autem až pod nástup.  Táboření je povoleno organizovaným horolezcům pouze na horním okraji louky pod lesem. Vzhledem k otevření hospody v bývalé lovecké chatě se v posledních letech tato zásada přestala dodržovat a zatímco horolezci (s průkazem i bez) se cpou v horním rožku louky, kdokoliv jiný bez rozpaků utáboří uprostřed louky. Ohniště je v horní části louky a je společné pro všechny tábořící ovšem skutečnost je taková, že v louce si ohniště dělá kdekdo, kde ho napadne. Zavání to průserem a smůla je, že horolezci asi v blízké budoucnosti odprdnou něco, co nezavinili. Pitná voda je u hospody. Nejbližší obchod je v Bedřichově. Otevírací doba obchodu je ve všední dny jen odpoledne, tak abyste náhodou ráno nevyrazili pro křupavé rohlíčky zbytečně.

Výstupové cesty jsou jištěny kruhy a nýty a borháky, občas je možno zahlédnout nějakou tu skobu, ovšem některé již od pohledu budí nedůvěru. S výhodou však použijete vklíněnce, friendy, hexentry, smyčky a podobné ptákoviny. Všechny cesty jsou dnes lezeny čistě snad s výjimkou Železářské, ale tu jsem ještě nikoho lézt neviděl. 

Skalní oblast Rabštejn tvoří dvě hlavní skupiny věží: Přední skály a Zadní skály. Lezecky nevýznamné jsou Dolní skály. Obtížnost cest je uvedena UIAA stupnici obtížnosti. Nástupy cest jsou na skále vyznačeny červenými číslicemi ve čtverečku, mnohde vybledlými a nebo sloupanými (veselé bloudění). Číslování je vzestupné pro celou oblast, proto i v tomto průvodci je na první pohled chaotické číslovaní cest na jednotlivých věžích. Cesty jsou však seřazeny podle nástupu proti směru hodinových ručiček, takže jakýsi řád zde přece jen je.

Skály jsou oblíbené a frekventované. Sjíždějí se sem lezci jak z Ostravska, tak z Olomoucka a výjimkou nejsou ani lezci z Čech. O víkendu si vystojíte fronty na některé cesty např. na Květinu. Během pracovního týdne mimo prázdniny je situace podstatně lepší.

Správcem skal je HO Horal Rýmařov. Kontakt ing. Antonín Gromus. U Rybníka 5, 79501 Rýmařov. Na Rabštejně již v podstatě není místo pro nové logické cesty. Pokud se chystáte vylézt novou cestu, uvažte, zda ji není možné přednostně zajistit pomůckami nepoškozujícími skálu nebo pomocí fixního jištění ve vedlejších cestách. Jako fixní jištění je možno osadit pouze kruhy a borháky schválené státní zkušebnou a při dodržení postupu doporučeného BK ČHS. Z důvodu nízké životnosti je zakázáno jako fixní jištění osazovat nýty.

 

Přední skály


Uskupení skalních věží na kopci nad tábořištěm. Výška skal je přibližně 20 m. Jištěno je pomocí kruhů a borháků. Z věže Panna je nutné slaňovat, z ostatních věží se dá sestoupit po pěšinách nebo sestupovou cestou obtížnosti 2. Z věže Květina je možno buďto slanit nebo přelézt na Třetí věž (přepadem nebo přelézt přes zaklíněný balvan)

Věže a skály:

Věž u buku
Panna
Masiv u Panny
Druhá věž
Třetí věž
Květina
Kámen mudrců
Okrajové skály
Bedřichovské stěnky


 

 

 

Přední skály


          Věž U buku
Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
1 Šestiskobová 4+ J.Jiříček - V.Šmída, 1953

Vlevo od S hrany šikmo vzhůru po rampu pod převis, traverz doprava na hranu a vlevo od ní nahoru

 

2 Hrana u buku 4  

Po hraně ke kruhu a přímo přes převis.

 

3 Jarní
(U buku)
3 Z.Vitoul, 1952

Středem stěny na polici a pak výrazným koutem SZ stěny.

 

119 Patička 6  

Hranou vpravo od kouta v SZ stěně přes převis.

 

4 Šestková 6- O.Štěrba

SZ stěnou přes střed výrazného převisu.

 

5 Štěrbův postrach
(Západní hrana)
4 O.Štěrba

N koutem JZ stěny pod převis, doleva na hranu a přes převis podél hrany přímo na vrchol

 

6 Vosí spára 3 Ch.Valoušek, 1952

Výraznou spárou JZ stěny

 

120 Jižní stěna 5+  

 

7 Jižní hrana 4-  

Po hraně na vrchol

 

8 Kývalův převis V A0 6- J.Kývala - J.Zeitler, 1979

Pr. stranou výrazného převisu přes kruh.

 

9 Sestupová 2  

Koutem JV stěny

 

 

 

Přední skály


          Panna
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
10 Severní hrana 4+  

N ve středu SZ stěny, doleva na hranu, po ní pod převis a středem přes něj

 

11 Západní hrana 5 M.Slaměník

Po Z hraně na vrchol. Nejištěno!

 

12 Paternoster (Německá) 5+ něm.lezci před r.1945

Z balvanů ve štěrbině JZ převislou stěnou

 

121 Malý princ 5  

 

13 Jižní hrana 3  

Z balvanů ve štěrbině T doprava po římse na hranu a po ní na vrchol

 

13a Varianta Jižní hrany 5- J.Kývala

Přímo po hraně od jejího úpatí

 

14 Východní hrana 3-  

Východní hranou a dále koutem podél ní. Vhodné i pro sestup.

 

15 Středem SV stěny 4  

Ze šikmé plošiny do pukliny a středem stěny na vrchol.

 

 

Přední skály


            Masiv u Panny
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
16 Východní hrana 3+ J.Kývala - K.Kývalová

Koutem podél V hrany

 

17 Severovýchodní stěna 3 J.Kývala - K.Kývalová

SV stěnou přes výrazný kout.

 

18 Mravenčí 4 J.Kývala - K.Kývalová

Výraznou hranou masivu

 

122 Dájina volba 5  

 

19 Hmyzová 4 Chmelovský - Kraft - Krobot

Výrazným koutem stěny a nahoře průlez dírou na vrchol Velblouda.

 

20 Plotna 4 Binar - Kocholatý

Stěnou vpravo od kouta, nahoře podél spárky a komínem na vrchol Velblouda

 

20a Varianta 5 M.Slaměník

Od prvního kruhu přímo po hraně. Nejištěno!

 

123 Šilhavý boty 6+  

 

21 Otcovská 6- Binar - Kocholatý

Středem stěny vpravo od cesty č.20, mírně doprava vhloubením a plotnou k bříze.

 

22 Sokolík 4-  

N v úrovni výlezu z cesty č. 21, po polici nad vyústěním žlabu kousek vlevo a krátkým sokolíkem na Velblouda

 

23 Krátká 4  

N u ústí žlabu stěnkou a nahoře podél trhliny.

 

24 Velbloud 3  

Ze sedla mezi Velbloudem a Druhou věží na vrchol. Vhodné i pro sestup

 

25 Maturita 3  

Krátký výstup ze sedla směrem ke Druhé věži

 

 

 

 

Přední skály


        Druhá věž
 

 


Druhá věž - západní stěna

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
26 Pavouk V+ A1 (6+)  

 

124 Vzpoura mozků 9+  

 

27 Klínová spára 5 V.Šmída - V.Zatloukal, 1958

 

125 Titanová paráda 8  

 

28 Narovnaná Zábřežská V A0 (7+) J.Kývala - J.Zeitler, 1976

 

29 Zábřežská 5+ A.Srovnal - O.Srovnal, 1965

 

30 Pana Bočka z Kunštátu 2 Ch. Valoušek, 1952

 

31 Komín 3  

 

32 Hrana komínu 4 J.Mlynář - M.Slaměník

 

33 Nedělní IV+ A0 (6) I.Vaňharová - R.Vaňhara, 1981

 

34 Červinkův kout 5+ J.Červinka - V.Snášel, 1954

 

35 Milanův převis V A0 (6+) J.Mlynář - M.Slaměník

 

126 Milanův převis direkt 7+  

 

36 Malý bivak 5+ A.Srovnal - O.Srovnal

 

127 ? ?  

 

37 Bivaková 4+ J.Červinka - M.Vašut, 1955

 

128 Hašiš boulder 8-  

 

38 Rudá hrana 6- J.Kývala - O.Štěrba

 

38a Varianta 6-  

V horní části po SZ hraně až na vrchol.

 

129 Narovnaná Rudá hrana 8  

 

39 Zapomenutá 3 J. Kývala - P.Němec

Podél J hrany

 

40 Sestupová 2  

JV stěnou podél komína

 

41 Poslední 3  

N v horní části žlabu pod Velbloudem. Stěnkou přes malý převis

 

 

Přední skály


Třetí věž
 


Třetí věž - severozápadní stěna

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
42 Mechová 3  

S hranou věže asi do poloviny výšky, pak doleva za roh a komínem

 

43 Dračí 5+ I.Lehár - M.Lehár

 

118 Pověste ho vejš 6  

 

44 Tymiánová 4+  

 

45 Hliníková (Přepadová spára) 4+ J.Červinka - V.Šmída, 1958

 

46a Varianta Pupku 5 J.Červinka - V.Šmída, 1958

Přímo přes převis a dále vlevo od Pupku

 

46 Pupek 4 Ch.Valoušek, 1952

 

47 Petrova (Petříkova) 5 M.Orolín - V.Šmída

 

48 Donaldova 5+ Husička - Kurial

 

131 Varianta 5  

 

49 Hladová 3  

 

50 Hladová přes jeskyňku 4 J.Červinka - V.Šmída

 

51 Komínek 3  

 

52 Olomoucká 4- I.Bosák - Ch.Valoušek

 

53 Yettiho 5+ M.Binar - M.Příza

JZ stěnou podél Z hrany a po hraně

 

54 Šumperská 5 J.Černý - M.Slaměník

JZ stěnou podél J hrany a doprava po hraně na vrchol

 

55 Komín 3  

Komínem mezi Třetí věží a Květinou

 

56 Plotýnka 4 J.Kývala

Krátká stěnka vpravo od Květiny

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přední skály


            Květina
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
57 Pionýrská 4  

Komínkem u pamětní desky do jeskyňky, vlevo na plošinu, z ni traverz doprava na "nos" a žlabkem na vrchol.

 

57a Varianta koutem 3  

Z plošiny vlevo koutem

 

57b Varianta stěnou 5  

 

58 Přerovská 6 A.Srovnal - J.Voldřich, 1964

N. pod pamětní deskou, stěnkou mírně doprava pod převis a poněkud vlevo přes něj

 

59 Hrana Květiny 4  

 

59a Varianta přes převis 5  

 

60 Květina 3 K.Buriánová - Z.Vitoul, 1953

Plotýnkou na polici a vzhůru podél spáry na vrchol

 

61 Pravá Květina 4 J.Kývala

 

61a Varianta pilířkem 4  

 

61b Donaldova (Přímá varianta) 5 B.Husička

 

62 Pravá hrana Květiny 4+ B.Husička

 

 

 

Přední skály


                 Kámen mudrců
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
63 Podivná 5  

N proti Bivakové a stěnkou podél hrany

 

132 Břízová 4  

 


Přední skály


Okrajové skály
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
64 Překvapení 3 J.Kývala - K.Kývalová

Středem úzké SV stěny

 

65 Podzimní 4 J.Kývala - K.Kývalová

Levou částí SZ stěny

 

66 Pravá podzimní 4 J.Kývala - K.Kývalová

Pravou částí SZ stěny

 

67 Borůvková 5 M.Binar - J.Kývala

Převislý nástup SZ stěnou a dále podél S hrany

 


Bedřichovské stěnky
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup

Několik málo metrů vysoká stěnka s možností řady krátkých výstupů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zadní skály


Skalní věže a masivy na vrcholu kopce. Mezi skalami dříve stával hrad, z nějž zbyly pouze zbytky obvodových zdí a několik děr po trámech ve skalách. Výška skal je místy i 35 m. Jištěno je pomocí kruhů a borháků. Za všech věží se dá sestoupit po pěšinách ovšem scházet pod nástup třeba u cest v Koutech je i půlkilometrová procházka.

Věže a skály:

Gagarinka
Hřeben
Hradební blok dolní
Hlavní masiv - levá část
Rigo
Okrajovka
Hlavní masiv - Kouty
Hradební blok horní
Vrcholový blok
Dolní skály

 

Zadní skály


        Gagarinka
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
68 Mazácká 5-  

Severní hranou stěnky

 

133 Spárovec 3+  

 

69 Jarní 4  

Hranou vpravo od žlábku

 

70 Gagarinova 5  

Středem stěnky kolem nevýrazné trhliny. Nejištěno. Kruhy ve stěně slouží k nácviku jištění

 

134 Jen pro tebe 8+  

 

71 Dárek Yettimu 7 (IV+ A0) J.Kulhavý

Pravou hranou stěnky

 


Zadní skály


             Hřeben
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
136 Smičkova 4-  

 

135 Varianta 5  

 

72 Černá spára 4 J.Kývala - K.Kývalová

 

137 Hobit 9+  

 

73 Vlčí 4+ J.Červinka - V.Zatloukal, 1959

 

73a Cirkus Humberto 7+ (V A1) M.Orolín

 

138 Monkey Joe 8  

 

74 Sokolí spára 4+ J.Červinka - V.Zatloukal, 1959

 

139 Černá lady 7+  

 

140 Lady Miss 7+  

 

75 Zelená 4+ J.Červinka - V.Zatloukal, 1956

 

75a Varianta 5 J.Kývala - K.Kývalová

od druhého kruhu

 

76 Německá 4+ J.Červinka - M.Šmída, 1959

 

141 ? 8  

 

77 Mlynářská 5 J.Černý - J.Mlynář - M.Slaměník

 

142 Cesta starých chlapů 6+  

 

78 Železná (Železný kout) 4 S.Sazečková - J.Stratil, 1959

 

  Levá 4  

 

  Pravá 5  

 


 

 

Zadní skály


       Hradební blok dolní
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
79 Bukvicová levá 5  

N u trhliny ukončené nahoře křemenným převisem. Přímo přes něj nahoru.

 

143 Bukvicová střední 5+  

 

80 Bukvicová pravá 5  

N pod šikmým převisem, mírně vlevo kolem něho a přímo nahoru

 

144 Artušova 5+  

 

  Narovnaná Artušova 6-  

 

81 Schody do nebe 5- O.Štěrba

N středem SV stěny, několik metrů vzhůru, mírně doleva a podél trhliny nahoru

 

181 Eskalátor 4+  

 

81a Varianta přímo 5  

Od první skoby přímo nahoru

 

82 Hradební 4  

 

145 Brontosauří 4-  

 

145a Varianta Brontosauří 5+  

 

146 Letadélko Káně 7+  

 


 

 

 

 

Zadní skály


   Hlavní masiv - levá část
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
  Po fetu 4  

 

147 Walker 5-  

 

83 Sekera 5+ J.Kývala - M.Orolín

 

148 Pták Ohnivák 7  

 

84a Narovnané Orol.zoufalství 7  

 

84 Orolínovo zoufalství 6- J.Kývala - M.Orolín

 

149 Boulder 6  

 

85 Svatební 5+ J.Červinka - V.Šmída

 

150 Alpská 5  

 

86 Jeřabina 5+ J.Kývala - M.Orolín

 

86a Jeřabina přes převis 6  

 

151 Širočina 3+  

 

  Levá Severní 5  

 

87 Severní 5 J.Kývala - K.Kývalová

 

88 Nová 3 A.Břízová - J.Stratil, 1959

 


 

 

Zadní skály


            Rigo
 


Rigo - severní stěna

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
89 Východní hrana (Levá hrana) 4+ Z.Kocholatý - J.Kývala

 

89a Znovunalezená 5+  

 

90 Sbohem, armádo 5+ A.Srovnal - O.Srovnal

 

90a Varianta 5+  

 

91 Hrana Riga 4+ V.Šmída - Ch.Valoušek - Z.Vitoul, 1953

 

152 Let orla 6-  

Vpravo od hrany přímo přes převis;

 

153 Zlatá střední 6+  

Středem stěny pod kout a pak po hraně převisu a přímo vzhůru

 

92a Stará střední 6+  

Středem stěny pod vytlačující kout, nad ním exponovaný T doleva na hranu a jí na vrchol.

 

92 Rigo střed 6+ J.Červinka - M.Šmída

Středem stěny pod vytlačující kout, jím nahoru, mírně doprava a přímo vzhůru.

 

154 Narušitelská 7+  

 

93 Pískařská 6 Valtr

N na Z hraně, pod převisem vpravo spárou do středu stěnky, další spárou zpět doleva na hranu, odtud doprava a zářezem v převisu na vrchol.

 

155 Valmont 8  

 

94 Malé Rigo 5 H.Rácz - V.Šmída, 1955

Výrazným zářezem v pravé části JZ stěny

 


 

 

Zadní skály


              Okrajovka
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
95 Dívčí 4- P.Sýkora, 1981

N vlevo od hrany, podél odštěpu vlevo, koutkem vzhůru a vpravo podél spáry.

 

96 Chlapská 4- P.Čenčík - J.Ružïovský, 1981

N vlevo od hrany, pod převis, kolem něj zprava a nahoru

 


 

Zadní skály


   Hlavní masiv - Kouty
 


Hlavní masiv - Kouty

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
156 Plotna 5-  

 

 

157 Levičák 5  

 

97 První kout 3 A.Břízová - J.Stratil, 1959

 

158 Mecholap 5-  

 

98 Turecký kout (Turecká) 4+ S.Sazečková - V.Zatloukal, 1958

 

159 Direkt Tepu 6-  

 

99 Tep 200 5+ A.Hanák - S.Tejnský, 1973

 

160 Cesta piva do džbánu 8+  

 

100 Milanova hrana 5+ M.Slaměník - J.Strnadel, 1976

 

101 Permoník 4+ M.Vašut - P.Zatloukal, 1955

 

161 Psilocybe 8-  

 

102 Zámečnická V A2 J.Kývala - R.Kroupa - P.Němec

 

103 Železářská V A2 J.Kývala - J.Zeitler

 

? Hlavolam ?  

 

162 Minuta pravdy 9-  

 

163 Výpadek rozumu 10-  

 

104 Turkův kout 5+ M.Turek

 

170 Turkovy Čechy 5+ M.Turek

 

105 Z Čech až na konec světa 4 V.Šmída - M.Vašut, 1955

 

106 Šemíkova 5 A.Hanák - M.Kürning, 1971

 

171 Wampum direkt 7+  

 

172 Wampum 8-  

 

173 Hlad je převlečená žízen 8  

 

107 Boží nadělení 5 M.Turek

 

108 Havraní spára 4+ Ch.Valoušek - M.Turek, 1957

 

174 Ani škrt 8  

 

109a Narovnaná Orolínova hrana 6+  

 

109 Orolínova hrana 6 M.Orolín

 

110 Vosica 5+ J.Červinka - V.Šmída

Vpravo od cesty č. 109 výrazným spárokomínem

 

111 Ztracená 3+ J.Kývala - K.Kývalová

Krátká cesta vpravo od Vosice

 

175 Projekt ?  

 

Zadní skály


     Hradební blok horní
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
112 Přes okap 4 J.Kulhavý

Středem V stěnky přes převis.

 

113 Havířská 6 (V A0) J.Kulhavý

Podél ustupující hrany

 

114 Hvězdův nápad 5 J.Kulhavý

Koutem poblíž S hrany a přes převis

 

115 Jarní setkání 6- J.Černý - M.Slaměník

V JV stěnce pomocí trhliny přes převis a podél vhloubení na vrchol

 

? Moucha 2  

Pravou částí severní stěnky přímo na vrchol

 


 

 

Zadní skály


            Vrcholový blok
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup
116 Hrana 5+ A.Srovnal - O.Srovnal

Po oblé hraně vlevo od žebříku. Nejištěno!

 

176 Vrcholové sokolíky 4  

 

177 Bílkova 5  

 

178 Poprvé a naposled 7  

 

179 U čoka 3+  

 

180 Meisterstück 7  

 

117 Horní 7 O.Srovnal - L.Srovnalová

V stěnkou podél trhlin.

 


Zadní skály


                      Dolní skály
 

Seznam cest:

Označení Název

Obtížnost

Prvovýstup

Skupina skal východním směrem od Zadních skal (k Bedřichovu). Několik kratších cest bez většího lezeckého významu. Vzhledem k tomu, že na skalách se neleze, chybí jakékoliv jištění, okolí skal je zarostlé křovinami a je také větší riziko uvolnění kamenů.