DEVĚT SKALNejvyšší bod Žďárských vrchů (836 m n. m.), druhý nejvyšší Českomoravské vrchoviny, 13 km od Žďár nad Sázavou. Skalní labyrint tvoří tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a tři malé věžky. Výška stěn 5 - 15 m.
Přístup: z autobusové zastávky Kadov (na lince Žďár nad Sáz. - Sněžné) po silnici směrem na Herálec asi 5 km k železnému sloupku a žlutou turistickou značkou (P). Odtud pěšky po žlutě značené lesní cestě k Devíti skalám 2 km, z autobusové zast. Heválec po silnici směrem na Kadov k jezírku pod Žákovou horou, odtud doleva po červené značce a žluté značce na Devět skal, z autobusové zastávky Moravské Křižánky (na lice Nové Město na Mor. - Svratka) JZ směrem po modré značce do lesa kolem skalek na Devět skal 3 km, od Drátníku po červené značce lesem a po hřebenu kolem Malínské a Lisovské skály až na žlutou značku k Devíti skalám 7 km.
Devět skal je chráněný přírodní výtvor, horolezecká činnost není omezena.A. HLAVNÍ BLOK


Jeho vrcholek je opatřen zábradlím. Je odtud výhled S směrem na Svratku, rozhraní Čech a Moravy. Směrem na V z něho vybíhá hlavní hřeben s věžkami Královského zámku, Žďárské a Záludné věže.

1. Cesta neznámého horolezce

Zleva na terasu, z ní silně převislou stěnou s malými chyty a výše mělkým vhloubením po oblých blocích na předvrchol vlevo od zábradlí. Velmi namáhavé!
- VI, první známé přelezení J. Benetka - I. Zápotocký, 1963

2. Úzký komín
- V
3. Hluboký komín
- IV
4. Lomená spárka
- IVHlavní hřeben - vnitřní stěny:


5. Cesta starých pánů
- III
6. Cesta rozhněvaných mravenců
- III
7. Perník
- III


Hlavní hřeben - vnější stěny:


B. ZÁLUDNÁ VĚŽ
(12 m)

8. Smrková hrana
- III
9. Záludná
- IV
10. Lupenitý kout
- IIC. ŽĎÁRSKÁ VĚŽ
(15 m)

11. Hlaďas
- V
12. Lomená trhlina
- IV

13. U buku

Nástup vlevo od rozbitého kouta. Stěnou přímo vzhůru pod převis a přes něj na hřeben. Doprava přes vysoké bloky na vrchol.
- IV, P. Baar - J. Novák - M. Žejdlík, 16. 5. 1977

14. Zmrzlý kout
- III

15. Čertův žlábek

Zářezem a stěnkou do krátkého komína a jím na hlinitou terásku. Hladkým, doleva ubíhajícím vhloubením místy n. t. vzhůru a přes převis na vrchol.
- IV+, P. Bořil - M. Schwarz, 7. 7. 1976

16. Viklan
- IV

17. Neklan

Nástup stěnou vlevo od doprava ubíhající krátké spárky. Zelenobílou stěnkou pod převis, přes něj v. t. do krátkého vhloubení ke skobě a přes několik bílých převísků na vrchol.
- IV, P. Bořil - M. Schwarz, 29 . 4. 1976

18. Oblačná
- IV

19. Česká cesta

Z vhloubení do spárky a tou na její konec. T n. t. doleva ke kruhu, od něho vzhůru přes talíř a další kruh na vrchol.
- V A
1 , P. Bořil - M. Schwarz, 29. 4. 1976

Moravská cesta
- V

20. Žďárská cesta

Pravou hranou věže a přes převislý roh na vrchol.
- IV, F. Čermák - J. Palán, 1972

21. Spára dvou kanců
- IID. KRÁLOVSKÝ ZÁMEK
(střední, nejdelší část hlavního hřebene Devíti skal)

Stěna pohádek


22. Zelený mužík
- III+
23. Zelený mužíček
- II
24. Křemílek
- II
25. Vochomůrka
- II
26. Dráček
- IIIZámecká stěna
(vlevo ohraničená koutem, vpravo rohem)

27. Mechové okno
- II - III

28. Černý korzár

Stěnkou do vhloubení a dále úzkou spárkou do sedélka na hřebenu.
- IV A
0 , P. Bořil - M. Schwarz - F. Trefulka, 3. 7. 1975

29. Otvírání studánek

Stěnkou těsně vlevo od výrazného kouta ke 2. odštěpu a na úzkou římsičku pod 1. kruh. Hladkou stěnkou v. t. ke kruhu a šikmo doprava na hřeben.
- V+, P. Bořil - M. Schwarz, 27. 4. 1975

30. Oči pro pláč

Svislou hladkou stěnou ke kruhu, přes strop n. t. přímo do vrcholové stěny a tou na hřeben.
- V+, P. Bořil - M. Schwarz, 22. 3. 1977

31. Kámen a bolest

Stěnkou kolem kruhu pod převis a jeho pravou stranou do vhloubení, jím n. t. na šikmou římsu a doleva spárkou na hřeben.
- V-, P. Bořil - M. Schwarz - F. Trefulka, 3. 7. 1975

32. Staronová

Vhloubením přes několik poliček vpravo od kruhu na cestě č. 31, na velikou polici a stěnkou na
hřeben.
- IV, P. Bořil - M. Schwarz - J. Sysel, 15. 10. 1976

33. Žluté nebezpečí

Nástup 1 m od ostré hrany v prostřední části stěny. Zelenou stěnkou k výraznému bločky a dále přes několik převísků vlevo od hrany na hřeben.
- IV-, P. Bořil - Kovařík - M. Schwarz - J. Sysel, 15. 10. 1976

34. Přesýpací hodiny
- II

35. Levá krokodýlí
- IV

36. Krokodýlí
- III+

37. Odmítavá hrana
- IV+Poustevníkův kout
(v koutě blízko stěny leží obrovský balvan)

38. Rohový komín
- III+

39. Poustevník

Svislou stěnou po mělkých spárách n. t. do vhloubení a převislou stěnkou na hřeben.
- V, P. Bořil - Kovařík - Kohout - M. Schwarz, 7. 7. 1976

40. U staré skoby

Uprostřed stěny za obrovským balvanem přes převísek do stěny, jí pod plochý, převislý blok a přes ně do štrbiny v hřebeni.
- IV+, D. Černá - F. Roučka, 1979

41. Beruška
- III+
42. Černoušek
- IIVětrná stěna
(asi 12 m vysoká SV údolní stěna Větrné věže)

43. Větrník
- II
44. Větrná varta
- IV+
45. Větrný mlýn
- IV
46. Poslední krok
- IV
47. Královská hřebenovka
- II až IVFryšavský hřeben


Hřebenovitý útvar nepravidelných tvarů proti hlavnímu vrcholu, dlouhý asi 70 m,tvoří jej pět věží, oddělených mělkými sedly. Z věže Pyramida vybíhá k SZ široký vedlejší hřeben. Výška stěn 6 až 8 m.

48. Lenivá
- II - III
49. Dětský koutek
- IIE. DVOJITÁ VĚŽ


50. Mánička

Svislou hladkou stěnkou na skloněnou lávku a nízkou stěnkou na vrchol.
- IV, F. Trefulka - V. Štefánek, 1971

51. Dýka

Ostrou převislou hranou na lávku a stěnkou zleva na vrchol Dvojité věže.
- IV+, F. Čermák, 9. 5. 1971

52. Dvojitá
- III

53. Fryšavská komín
- III

54. Žiletka

Převislou ostrou hranou pravé věže a nakonec po její pravém boku na vrchol.
- IV+, F. Čermák, 9. 5. 1971

55. Smrkáč
- IIIF. PYRAMIDA


56. Kleopatra
- III
57. Egyptská
- IV
58. Ramses
- IVG. MALÁ VĚŽ


59. Smetáček
- III

60. Nic

Svislou hladkou stěnkou vzhůru, pak mírně doprava (t.) na šikmou hladkou hranu a po ní doleva na vrchol věžky.
- IV+, F. Čermák - J. Palán, 9. 5. 1971

61. Zákoutí
- IIIH. STRMÁ A ŠIKMÁ VĚŽ


62. Strmá

Převislým koutem na hřebínek, překrok doleva přes vysoký převislý stupeň (t.) na šikmou plošinu a stěnkou zleva na vrchol Strmé věže.
- IV, V. Vorlíček - A. Zavadil, 9. 6. 1957

63. Placka
- III+

64. Smetácká

Přes vysoký převis n. t. na skloněnou římsu, svislou stěnkou a přes další převis na vrchol.
- V+, F. Čermák - J. Palán, 1973

Křídlatá
- IV A
0

64a. Fryšavská hřebenovka
- II - IIIKřižánecký hřeben


Celistvý hřebenovitý útvar nepravidelného půdorysu, proti hlavnímu hřebenu Devíti skal, dlouhý asi 60 m. Vyšší část s kolmou údolní stěnou má název Trůn, dvojitá věžička na okraji nese název Milenci. Výška stěn od 4 do 16 m.

65. Dunivá
- III
66. Muška
- IVCH. MILENCI


Charakteristická výrazná věžička se 2 vrcholky (vyšší Milenec, nižší Milenka), oddělenými úzkou štrbinou. Lezecky je vděčná nízká náhorní stěna, kterou popisy začínají.

67. Siesta
- III+

68. Uzlíková spárka

Po výrazné spárce dělící stěnu do štrbiny a doleva na vrchol.
- III, F. Trefulka - A. Zavadil, 2. 6. 1974

69. Bok
- IV

70. Divoženka
- IV (varianta V)


I. TRŮN


Horní, ostřejší část Křižáneckého hřebenu s několika věžkami a se svislou, asi 16 m vysokou údolní stěnou, lezecky vděčnou a náročnou.

71. Krach

Na levém rohu stěny na hladkou římsu, z ní výrazným vhloubením v 1. části stěny přes několik převísků na vrchol.
- IV, P. Bořil - M. Schwarz - A. Zavadil, 27. 4. 1976

72. Lázeňská

Svislou stěnkou podél spárek pod převis, doleva na malý balkónek ke skobě a vhloubením a stěnkou na vrchol.
-IV+, P. Bořil - M. Schwarz, 26. 4. 1976

73. Pradávná

Svislou stěnou přímo vzhůru na římsu pod převisem,exp. travers doleva kolem rohu, přes převislý bloček pod vrcholový blok a jeho pravým bokem na vrchol.
- IV, neznámí lezci. První známý průstup: J. Krejčí - A. Zavadil, 18. 5. 1958

Horní varianta

Z římsy šikmo doprava přes t. převis a na vrchol věžky.
- IV, Č. Kubík - J. Novák, 17. 5. 1976

Sekáč

- IV, J. Brych - M. Sekanina, 1983

74. Skluzovka

Po šikmých stupních pod hladkou stěnku (kruh), kterou n. t. do převislé spárky a tou na vrchol.
- IV+, P. Bořil - M. Schwarz - M. Žejdlík, 7. 7. 1976

75. Manželská
- II

75a. Křižánecká hřebenovka
- II - IIIHrádek


Osamělá kompaktní věžka, asi 50 m pod spodním koncem Křižáneckého hřebenu.

Gilotina
- V
Inženýrská Odyssea
- V
Hej - hop
- III+

Jeřabinka,Dračí zoubek,Stoh, Varhany - lezecky bezvýznamné skalky pod modrou značkou.